Psykiskt Våld

Detta är den vanligaste och den farligaste typen av misshandel. Den dödar fler per år än vad fysiskt våld gör. Men skillnaden är att när någon begår självmord pga psykisk misshandel så vet oftast ingen annan människa vad den egentliga anledningen är. Psykisk misshandel kan pågå i årtionden och ingen annan ser eller förstår något. Den bryter ner ens psyke och gör att en människa mår väldigt dåligt.

Psykisk misshandel är alltid grunden för all annan typ av misshandel. Det krävs en nedbrytning av en människas integritet för att det ens ska vara möjligt att slå någon i en relation och man ska kunna fortsätta med relationen. Tänk dig att du är på en date och att hen börjar att slå dig när ni är på väg ut från restaurangen…….

Inte så troligt att du vill träffa den personen igen! För då har du ännu dina skydd intakta. Men vid en långvarig kontakt med en person som sakta bryter ner dig genom att ständigt påpeka saker som hen är missnöjd med eller får oförklarliga vredesutbrott som hen sen skyller på att du inte gjort rätt…… Då är man i ett helt annat läge!

I samhället finns bara psykisk misshandel som en definition på en typ av misshandel som är diffus och svår att förstå. Det är inte möjligt att polisanmäla någon för det, såvida det inte går in under olaga hot eller under ett fridkränkningsbrott. Det är ett stort problem att myndigheter inte har metoder att identifiera och hjälpa de som är drabbade av psykisk misshandel. De drabbade får inte den hjälp de behöver och då får våldet andra konsekvenser. Den drabbade utvecklar traumarelaterade sjukdomar eller beteenden.

Konsekvenserna kan man däremot få hjälp med tex depression, suicidförsök, självskadebeteenden. Tyvärr så är kunskapen alldeles för låg kring orsaken och den drabbade riskerar att bli ytterligare stigmatiserad eftersom de själva får skulden för sitt mående. Man blir deprimerad av åratal av psykisk misshandel och får då medicin mot depressionen men ingen hjälp med orsaken.

Olika härskartekniker används för att få makt och kontroll över andra människor. Det finns kvinnliga och manliga strukturer i hur våldet utövas precis som det finns kulturella acceptanser för viss typ av våld. Det typiskt kvinnliga våldet gömmer sig under ett vårdande och omsorgstagande. Men det blir på ett kvävande sätt och kontrollerande sätt och har lika mycket makt som syfte, som det som vi betecknar som en manlig struktur av mer fysiskt våld.

Exempel på psykiskt våld:

Kalla den andre öknamn

Talar förminskande och förödmjukande till dig eller om dig inför andra

Hot om våld mot dig, barn, husdjur eller materiella saker

Kontroll

Stalking eller förföljelse

Projektion

Hota att ta livet av sig själv eller någon annan om man inte får som man vill

 

Pinterest