Materiellt Våld

De flesta har saker som betyder något speciellt. Man har fått en servis eller en tavla av någon kär person. Att medvetet förstöra eller sälja någon annans saker är materiellt våld. Eller att inte låta den andre få sina saker vid en separation. Det är också våld att inte låta barnen få ha sina saker var de vill vid separation och växelvis boende. Barnens saker är deras.

Exempel på materiellt våld

Att förstöra dina tillhörigheter tex kläder, smycken, möbler

Att hindra dig från att få dina saker vid en separation

 

Pinterest