HUR går det till?

Hur är det möjligt att en förälder begår grova övergrepp på sitt barn?

Hur är det möjligt att två som varit gifta och får barn plötsligt är sådana fiender att de bara kommunicerar via sina advokater och endast möts i rätten?

Hur kan någon begå de vansinnesdåd som vi läser om i tidningarna?

 

Att ta sig rätten att kränka en annan människa visar på att det finns en annan agenda för den människan. Normalt så är kärlek det drivmedel som används för att hålla igång vår inre motor. Men för vissa människor så är det makt och kontroll som är drivmedlet. Det blir komplicerade och svåra relationer med en människa som tycker att hen äger någon annan. Det syns oftast inte utåt men i en nära relation så blir det synligt.Vilket ger som resultat att man snabbt inser att man inte vill vara kvar och lämnar relationen eller att man blir nedbruten och anpassar sig efter denna kontroll. I en destruktiv relation så används olika styrmedel för att hålla den andre på plats och en upptrappning ifrån psykiskt till fysiskt våld sker gradvis och i den takt som krävs. I många fall så håller den psykiska misshandeln på i flera decennier eftersom det inte krävs någon ytterligare upptrappning mot fysisk misshandel för att få att få sin vilja fram och hindra den andre från att ha sin vilja. Att bli utsatt för psykisk misshandel är att beteckna som hjärntvätt och får en människa att stanna kvar i en destruktiv relation.

Människor med starkt narcissistiska drag är överrepresenterade i relationer med psykisk misshandel och vid brott mot andra personer. Minst 2 % av befolkningen har starkt narcissisitiska drag, vilket innebär minst 200 000 personer i Sverige. Enligt forskning av Dr Sandra L Brown, vid Institute for Relational Harm Reduction & Public Pathology Education i USA så orsakar en person med starkt narcissistiska drag att fem andra personer drabbas av dennes nedbrytande beteende. Det är t.ex. partner, barn, arbetskamrater, grannar m.fl. som drabbas.

Det innebär att minst 1 miljon människor i Sverige är drabbade av psykisk misshandel och nedbrytning. Denna grupp av människor sitter naturligtvis inte och väntar på att bli upptäckta utan hittas under andra tillstånd och diagnoser som beskrivs mer under Konsekvenser och Det obegripliga.

Det stora problemet är att dessa människor inte får rätt hjälp idag. De får eventuellt hjälp med den diagnos som då endast är en konsekvens av nedbrytningen men inte orsaken till den. De får alltså fel hjälp och fastnar i det tillstånd de befinner sig i med den stigmatisering det innebär att själv behöva ta på sig skulden för något som någon annan har utsatt hen för.

I USA ska denna typ av psykisk nedbrytning få en egen sjukdomsdiagnos NVS, Narcessistic Victim Syndrome.

 

Pinterest