Se till mig som liten är Av Falak Qazi

Falak Qazi är tvåbarnsmor och lärarutbildad. På sin fritid arbetar Falak med att hjälpa utsatta barn, framför allt barn utsatta för sexuella övergrepp. Livets hårda skola har lärt Falak hur svårt det är att vara ett barn som en vuxen förgripit sig på. Vi lever i dag i ett samhälle där det gärna inte talas om ämnen som berör sexuella övergrepp, det anses vara tabubelagt. Falak vill med sin blogg belysa sådana ”tabubelagda” ämnen. Falak vill också ge andra mod till att våga se, våga höra, våga agera!. Följ Falak på www.dolt.nu/Falak

 

 

Pinterest