Din Berättelse

Det finns tre bloggar på DOLT.

DOLTs blogg, där vi lägger upp information, metoder, forskning som rör ämnet psykisk misshandel /nedbrytning men även tankar ifrån medarbetare samt gästbloggare.

Vi har även två bloggar som vänder sig till dem som är drabbade av drabbade av psykisk misshandel/nedbrytning.

Vi Ungas blogg, där barn och unga upp till 20 år skriver sin livsberättelse.

Drabbade berättar, där vuxna som blivit drabbade skriver sin livsberättelse. För vuxna så kategoriseras deras berättelse under ”Nära relation – Förhållande”, ”Nära relation- förälder/barn”, ”Arbetsplats”, ”Sektliknande organisation”, ”Granne, hyresgäst, hyresvärd-problematik” samt ”Annan problematik”.

Det kan vara både de som är drabbade direkt som skriver sin berättelse men också de som är drabbade indirekt. Som tex närstående till någon drabbad och som på grund av det, är starkt påverkad av det jobbiga som händer eller har hänt. Dessa bloggar har tre syften.

1. Vi på DOLT vet att de som är drabbade av psykisk misshandel /nedbrytning oftast inte blir trodda och därmed inte får den hjälp som de har rätt till. Vi vet också hur viktigt det är att äga sin egen berättelse. Vi vet hur läkande det är att bli lyssnad på och trodd! Dessa människor har oftast varit med om helt osannolika saker och vågar inte berätta allt för sina vänner om de ens har några vänner kvar. Att då kunna läsa sin egen livsberättelse på en offentlig blogg men anonymt, kan vara viktigt för att bli en hel människa igen.

2. Att kunna läsa andra människors livsberättelser för att se att man inte är ensam om att uppleva och ha det så här. Många människor har inte möjlighet att söka professionell hjälp i sin situation

3. Alla livsberättelser som vittnar om psykisk misshandel /nedbrytning blir ett viktigt dokument och bevis för att detta existerar. När DOLT uppvaktar myndigheter och organisationer med krav på åtgärder för att hjälpa de drabbade så blir bloggen ett viktigt hjälpmedel att påvisa att människor far illa. Ju fler livsberättelser, ju svårare blir det för myndigheter att blunda för detta.

Bloggarna för livsberättelser går inte att kommentera, detta för att vi på DOLT anser att varje människa har rätt till sin egen berättelse och den ska tala för sig själv. De livsberättelser som publiceras är anonyma. Namn och ort är ändrat så att man inte kan härleda varifrån personen kommer. Detta är mycket viktigt eftersom de annars kan vara i stor fara, inte sällan så finns det en tydlig hotbild mot dessa människor. DOLT förbehåller sig rätten att välja om berättelsen ska publiceras eller inte. Det kan också hända att vi vill justera något i berättelsen men det sker alltid i samråd med den som skrivit. Man mailar sin livsberättelse till info@dolt.nu för publicering på bloggen.

Hjälp med din berättelse

Det är svårt att skriva ner sin berättelse. Det kan ibland ta flera veckor eller månader för att fånga det man vill få fram, men det får ta sin tid. För många blir det en form av terapi att skriva ner det som hänt.

Här följer lite tips för att skriva, som är bra om du får med för att andra ska kunna se hur man mår. Det är också viktigt att få med sakerna nedan för att myndigheter ska kunna förstå allvaret och sätta in rätt åtgärder.

Beskriv vad som hänt, hur gammal du är/var, hur du mådde under tiden, hur du mår efteråt, vilken hjälp du fått eller om du försökt att få hjälp men inte fått det, har du kunnat jobba/gå i skolan, har du fått någon diagnos (tex ADHD, depression, självskadebeteenden etc) till följd av vad du har varit med om, beskriv vad som gjort skillnad för dig, finns det något som någon kunde ha gjort som hade varit till hjälp för dig. Vi tänker att din livsberättelse bör vara tre till fem sidor för att vara hanterbar. Vi vet att ditt liv har många fler sidor än så, men vi måste börja någonstans!

 

Pinterest