Category Archives: Generellt om våld

Ny metod hjälper barn vid våld och övergrepp! Det är många barn som inte får rätt hjälp och skydd. Det vill vi ändra på.  Man räknar med att minst 300000 barn i Sverige far illa på olika sätt. Barn som utsätts för brott av en närstående är i en särskilt utsatt situation. Alla förstår att […]

View full post »

loading...

Härmed bildar undertecknad stiftare, Maria Larsson, insamlingsstiftelsen DOLT- Det osynliga våldet för att sprida kunskap om psykisk-misshandel och nedbrytning. De medel som inflyter efter detta upprop tillfaller stiftelsen som en självständig förmögenhet. DOLT vill synliggöra det osynliga våldet genom att peka på konsekvenserna det medför för den enskilda människan och för samhället i stort. DOLT […]

View full post »

loading...

Våldtäkt är förkastligt. Undrar hur det känns, efteråt… Att övergreppet är kränkande, smärtsamt och förnedrande, förstår jag. Men hur känns det när faran är över? Att bli tvingad, inte kunna fly. Kroppsligt. Enda vägen bort, är i tanken. Förträngningar och dissociationer är vanligt förekommande efter sexuella övergrepp. Även hos små barn.   En pappa. Som […]

View full post »

loading...

När en utredning läggs ner, när den inte leder till ett åtal, ingen fällande dom, vård eller straff… …lämnas förövaren, offret och deras anhöriga i ovisshet. Vad händer nu? Hur går vi vidare? Det är destruktivt och hämmande för alla berörda.   Att bli dömd, att sona sitt brott, är ett erkännande från samhället av […]

View full post »

loading...

Det är inte lätt att prata om sin barndom, en barndom som en själv känner inte är som alla andras. När mina vänner pratar om sina resor utomlands under deras barndom är jag tyst. När de berättar om alla bus de gjorde som tonåringar är jag tyst och när de pratar om sina underbara föräldrar […]

View full post »

loading...