VÅLD

”Våld är varje handling riktad mot en annan person,

som genom denna handling skadar, smärtar,

skrämmer eller kränker, får denna person att göra

något mot sin vilja eller avstå från något den vill”

Per Isdals Våldsdefinition

 

Allt våld syftar till att visa makt!

DOLT tar främst upp mekanismerna runt psykisk misshandel och nedbrytning. Men vi vill ändå kort beskriva andra typer av våld för att belysa hela problematiken. Psykisk misshandel är en förutsättning för att andra typer av våld ska kunna ske, när man är i en relation eller är bekant med förövaren. Vi vill visa på de mekanismer som gör andra former av våld möjligt i olika relationer.

Ett problem med våld i en relation är att den som är utsatt oftast inte förstår hur allvarligt det är eller kan inte ta sig därifrån pga normaliseringsprocessen. Psykisk misshandel kan pågå i årtionden och bryta ner så att man till slut tar livet av sig. Då får ingen någonsin reda på anledningen till det.

Alla kan bli drabbade av våld!
Män, kvinnor och barn kan i olika sammanhang bli utsatta för olika typer av våld. Relationsvåld, mobbning, samarbetsproblem och grannbråk mm. I vissa lägen så har vi en större acceptans för att det förekommer våld tex vid skilsmässor. Det borde vi inte ha! Våld är aldrig okej! Om vi ser tecken på obalans i en relation och en part som ständigt har övertaget så bör man försiktigt uppmärksamma den som är i underläge om att man ser vad som händer och att det inte är okej. Tänk på att du bara sett en liten pusselbit och situationen kan vara så mycket svårare än vad du kan föreställa dig.

All typ av våld är nedbrytande och skadligt. Om du är i en destruktiv relation så bör du lämna den så fort du kan. Om du befarar att våldet snabbt kan eskalera och bli en fara för ditt eller andras liv så bör du ringa polisen eller en kvinnojour för att få råd om hur du ska lämna på ett säkert sätt.

Pinterest