Sexuellt Våld

Sexuellt våld är aldrig sex! Sexuellt våld är alltid ett uttryck för makt oavsett om det sker i en relation eller om man blir tvingad av någon okänd. Vid en överfalls våldtäkt så görs man nästan alltid en polisanmälan. Om man är i en relation eller är bekant med förövaren så är det mycket svårare att våga och orka anmäla.

I en nära relation där annan misshandel finns är det väldigt vanligt att förövaren har en snedvriden syn på sexualitet. Sex kan används som ett maktmedel i relationen och det är aldrig okej!

Exempel på sexuellt våld:

Att någon tar på din kropp på ett sätt som du inte vill

Att någon ”tjatar” eller surar sig till sig sex

Att säga att den andre är ”dålig i sängen”

Att säga att den andre aldrig vill ha sex

Att bli tvingad, lurad eller övertalad att gå med på sexuella handlingar

Att bli tvingad, lurad eller övertalad att titta på porrfilm om man inte vill det

Att bli tvingad, lurad eller övertalad att posera eller utföra sexuella handlingar via en webbkamera

Våldtäkt oavsett om man har en relation eller det är ett överfall

”Försoningssex” efter fysiskt våld blir en dubbel våldtäkt

 

Pinterest