DOLT-Det osynliga våldet

DOLT arbetar lösningsorienterat med att minska de stora samhällsproblemen kring brottsutsatthet. Vårt arbetssätt är en social innovation och är helt unik. Vi sammanför alla de svåra och ofta obegripliga problemen som finns i samhället för att på så sätt hitta nya ingångar och hållbara långsiktiga lösningar för att förhindra att människor hamnar i utanförskap och blir marginaliserade. Vi har ett samhälle där människor faller emellan. Där människor som behöver hjälp, inte får det eller får fel hjälp som istället ökar deras utanförskap.

Vi vill se ett helt nytt samhälle där alla människor har kunskap om hur våldets grundmekanismer fungerar. Först då kan vi minska våldets skadeverkningar. Vi arbetar med mänskliga rättigheter men ur ett samhällsperspektiv.

Det gäller livet! Vi kan räkna i kronor att samhället kommer att spara oerhörda summor på att bara komma tillrätta med några procent av tex sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Men den största vinsten är livet! Att människor får sina liv tillbaka.

DOLT vill sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning, dess mekanismer och tolka konsekvenserna av det.

DOLT sätter ljuset på det osynliga våldet!

 

Pinterest