Fysiskt Våld

Det fysiska våldet trappas stegvis upp. Gränserna flyttas fram i takt med att förövaren tycker att hen behöver förstärka den psykiska misshandeln. Hur snabbt det fysiska våldet trappas upp beror på olika faktorer tex den sociala fallhöjd som förövaren har eller hur mycket motstånd som den drabbade sätter upp. Om den drabbade ”går med på” att spela enligt hens spelregler så behöver inte våldet trappas upp, åtminstone inte så fort.

Att använda sin kropp för att hindra eller tillfoga den andre smärta är fysiskt våld.

En del ser på våldet som ett bråk, att det bara urartade och att felet är bådas. Men man ska inte vara rädd för att ha en annan åsikt för att det eskalerar och blir fysiskt våld.

Exempel på fysiskt våld:

Knuffar

Hindra eller stå i vägen för den andre

Slag eller örfil

Sparkar

Ta tag i och hålla fast

Använda tillhuggen för att slå eller skada

Slita av hårtussar

Skada husdjur

 

Pinterest