Ekonomiskt Våld

Att hindra sin partner från att ha pengar eller att den hela tiden måste redovisa alla inköp, är ett uttryck för makt. Att man bara får en liten hushållskassa och måste be om pengar till kläder o.dyl. Att försvåra eller hindra att ena parten får sin del vid en separation. Där kan det ta flera år att få sin del, ofta förenat med stora kostnader för advokat och bodelningsförättare via Tingsrätten.

Exempel på ekonomiskt våld

Att ta lån på den andre

Att hindra/begränsa den andre ifrån att ha pengar

Att partnern måste redovisa alla inköp

Att vägra bodelning när man vill skiljas

 

Pinterest