BARN & UNGA

 

Länkar för unga

Bris för vuxna  www.barnperspektivet.se

Hjälp till barn som upplevt våld i familjen    www.bojengoteborg.se

Stopp min kropp” av Rädda Barnen       www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/

Allmänna barnhusets sida för info om sexuella övergrepp  www.dagsattprataom.se

Hur vet jag att det är ett brott?  www.jagvillveta.se

Barnens rätt i samhället   www.bris.se

Info om sexuella övergrepp  www.dagsattprataom.se

Pinterest